Велигденска детска работилница

Тема на на стан - Велигденска детска работилница

Цена - 100 денари

Релизатори - Мали Креативци

Место- Ресторан Амбрела

Време 18.30 -20.30 часот.

Дата - 19.04.2019 

18.30-19.10 - Изработка на велигденски зајчиња и пилиња

19.10-19.40 - Групни игри

19.40-20.30 - ИЗработка на велигденски ќесички 

Обезбедени се материјали за секое дете. Секое дете може да изработи две велигденски изработки кои потоа си ги зема за себе