Украинска вечер

Украинска вечер

Божена Корчинска – украинска надолжна флејта

Богдан Кожушко - хармоника

28.07.2019, Црква „Св. Софија“, 21:00

 

Билети по цена од 300 денари.