Ругање со Христос

На 09 ти Март во 19.30 часот,  во Пприлеп во Центарот за култура ,,Марко Цепенков,,.

Цена на билетот е 100 денари.