Петар и Волкот

Петар и волкот е музичка бајка за деца во која наратарот ја раскажува приказната додека оркестарот ја илустрира со различни музички инструменти. 

18.11.2018 (Недела), 13.00 часот
Македонска опера и балет

С. Прокофјев: „Петар и волкот“ (оркестарска бајка за деца)

Дејан Лилиќ - наратор
Ангел Спироски - диригент
Ансамбл “КонТемпора“

Цена на билети: 150 денари