Организиран превоз од целата држава за претстојниот концерт на ѕвездите од Х фактор

organiziran prevozПоради големиот интерес за претстојниот концерт на во моментов најпопуларните учесници од музичкото шоу Х-Фактор, пуштени се билети за организиран превоз од 12 града од Македонија и тоа 

Битола - Скопје - Битола - 630 ден. (поаѓање 15:00 часот)

Прилеп - Скопје - Прилеп - 500 ден. (поаѓање 15:45 часот)

Охрид - Скопје - Охрид - 700 ден. (поаѓање 15:00 часот)

Струга - Скопје - Струга - 700 ден. (поаѓање 15:30 часот)

Тетово - Скопје - Тетово - 350 ден. (поаѓање 18:15 часот)

Гостивар - Скопје - Гостивар - 400 ден. (поаѓање 17:45 часот)

Кичево - Скопје - Кичево - 450 ден. (поаѓање 16:45 часот)

Велес - Скопје - Велес - 350 ден. (поаѓање 17:00 часот)

Струмица - Скопје - Струмица - 600 ден. (поаѓање 16:00 часот)

Штип - Скопје - Штип - 400 ден. (поаѓање 17:00 часот)

Гевгелија - Скопје - Гевгелија - 600 ден. (поаѓање 15:30 часот)

Куманово - Скопје - Куманово - 300 ден. (поаѓање 18:00 часот)

Враќањето кон своите градови ќе биде веднаш по завршувањето на концертот.

Местото на тргнување од овие градови ќе биде објавено на 11.03.2014, на нашата веб страна.

Напомена: Со секој купен билет, патниците се должни да извршат резервација на следниве email адреси:

Битола - bitolax@koncerti.mk

Прилеп - prilepx@koncerti.mk

Охрид - ohridx@koncerti.mk

Струга - strugax@koncerti.mk

Тетово - tetovox@koncerti.mk

Гостивар - gostivarx@koncerti.mk

Кичево - kicevox@koncerti.mk

Велес - velesx@koncerti.mk

Струмица - strumicax@koncerti.mk

Штип - stipx@koncerti.mk

Гевгелија - gevgelijax@koncerti.mk

Куманово - kumanovox@koncerti.mk