metamorphosis

"Мислата го дава импулсот за процесот на движење да започне. Телото го создава звукот.
Танцувањето ја материјализира музиката, и дава форма. Трансформацијата може да се случи.
Може да биде аметаболична, хемиметаболична или хомометаболична...од нас зависи.
Перформанс за внатрешната трансформација која директно влијае на надворешното.
Оттука привлекува или одбива.“ – од авторката 

МЕТАМОРФОЗИ
6 ноември, почеток 20 часот
Македонска Опера и балет

Кореографија и концепт: Ивана Коцевска 

Музика: Иван Пенов/ Филип Гласс

Пиано: Дино Имери

Костимографија: Милена Атанасова АТАМИ

Билети во предпродажба преку продажната мрежа на Купи Карти За Се