Jazzfest Tetovo

Тунискиот музичар и композитор Dhafer Youssef, ќе настапи во склоп на JazzFest Tetovo (on tour) и тоа на 12 септември, во 20 часот, во салата на Македонска Филхармонија. 
Освен што мајсторски свири на уд, Dhafer истотака го знаеме за неговиот глас, кој е неописливо експресивен и убав.
На овој концерт ќе настапи заедно со Raffaele Casarano (саксофон), Adriano Dos Santos (перкусии)Sounds Of Mirrors е албумот кој ќе биде изведуван на оваа концертна вечер, албум кој повеќе се потпира на звуци од Блискиот Исток и Индијапремостувајќи жанрови и континенти со мајсторство и имагинација.

 

Më në fund, Dhafer Youssef në Shkup

Muzikanti dhe kompozitori nga Tunisi Dhafer Youssef, do performojë në kuadër të JazzFest Tetovo (on tour), edhe atë në 12 shtator, në ora 20, në sallën e Filharmonisë së Maqedonisë.

Përveç se mjeshtërisht luan në ud, Dhafer po ashtu e njohim edhe për zërin e tij, i cili në mënyrë të papërshkrueshme është ekspresiv dhe i bukur.

Në këtë koncert do ta shoqërojnë Raffaele Casarano (saksofon) dhe Adriano Dos Santos (perkusione). 

Sounds Of Mirrors është albumi i cili do interpretohet në këtë natë koncertale, album i cili më së shumti mbështetet në tingujt e Lindjes së Afërme dhe Indisë, duke lidhur me mjeshtëri dhe imagjinatë zhanre dhe kontinente.