Идентитети

„Идентитети- историја на еден растегнат сон“ Јубилеј на Рисима Рисимкин – 30 години кореографско творештво Скопје танцов театар

Предворје на црква Св.Софија

18.08.2020

21:00 ч.

„Идентитети-историја на еден растегнат сон“

Движам, дали ова тело греши?

Чекај, слушам музика.

Ах! Тоа  природата плаче“

Рисима Рисимкин

Кореографија и режија: Рисима Рисимкин

Музика: Тони Китановски

Костими: Благој Мицевски

Дизајн на сцена: Матеа Мијановиќ

„…..Убавината секогаш изгледа невино, иако  најмногу гревови носи…“

Петре М. Андреевски

Гледам дали, дали препознавам?

Движам, дали ова тело греши?

Чекај, слушам музика.

Ах! Тоа природата плаче“

Рисима Рисимкин

Кореографија и режија: Рисима Рисимкин

Музика: Тони Китановски

Костими: Благој Мицевски

Дизајн на сцена: Матеа Мијановиќ

Улоги:

Фатална жена: Андријана Данчевска

Божица: Мими Поп-Алексова, к.г.

Лебед: Анастасија Данчевска

Мистик: Дејан Битровски

Човекот: Валентино Апостоловски

(Анти) Херој: Бобан Русески

Bombshell: Исидора Краљевска