Говорна Маана

govorna maanaГоворна мана
29 март, почеток 21 часот, МНТ мала сцена
04 април, почеток 20 часот, МНТ мала сцена

од Горан Марковиќ
Режија: Драгана Милошевски-Попов

Актерска eкипа:
Игор Џамбазов, Сашка Димитровска и Ивица Димитријевиќ

Нема провокација, ако нема игра, а подобро место за игра од театарот не постои!
Повелете...

 

 

 

 

 

 

 

Купи Карти За Се забранува било какви превземања на текстови и слики од оваа веб страна.
Сите превземања кои се без дозвола на Купи Карти За Се, ќе се сметаат за нелегални и
ќе бидат предмет на соодветна легална процедура!