Samiti Boteror i Udheheqesise Maqedoni Versioni Shqip

Samiti Boteror i Udheheqesise Maqedoni Versioni Shqip

 • BIZNES • ARSIM • POLITIKË • SEKTOR JOQEVERITAR •

Për shkak të globalizimit u paraqit nevoja për dialog, bashkëpunim, edukim dhe bashkim me një qëllim të vetëm – mirëqenie e çdokujt në secilën pjesë të botës. 

Bill Hajbells është një udhëheqës global me vizion të veçantë. Përcaktimi i tij është që të ketë sa më shumë udhëheqës të cilët do të luftojnë kundër sfidave globale. Energjinë për këtë gjë, ai e merr nga bindja e tij se çdo njeri apo organizatë ka nevojë të investojë në kapacitetet e veta  duke i shfrytëzuar ato kapacitete në ndërtimin e një bote të përparuar. 

Misioni i këtij samiti është që t‘i sigurojë çdokujt qasje deri tek njohurit dhe rekomandimet nga ana e ekspertëve më të mirë, duke ofruar çmime të volitshme. 

Ti zgjedh nëse do ta shfrytëzosh këtë mundësi dhe të investosh në veten tënde dhe në ekipin tënd me anë të kësaj platforme e cila garanton rezultate të suksesshme. 

Prandaj, regjistrohu dhe bëhu pjesë e Samitit Global të Udhëheqësve, i cili këtë vit do të mbahet në 130 vende dhe mbi 60 gjuhe te ndryshme, 1375 sajte dhe do të bashkojë mbi 400 000 pjesëmarrës të cilët janë të gatshëm që të investojnë në kapacitetet e veta njerëzore dhe udhëheqëse. 

Datë: 21 Dhjetor 2018
Vend: Hotel Marriott

Kohë: 09:00 – 16:00