Брод Галеб

Карти во продажба

Секој ден од 11 часот.

Охрид-Свети Наум со посета на заливот на коските.

Цена 1200 денари.