Bernays Propaganda (10 години)

bernays propaganda

10 години после првиот настап. Онака.


17.02.2017 и 18.02.2017
МКЦ, 20:30 часот

Билети во предпродажба преку продажната мрежа на Купи Карти За Се, по цена од 200 денари. На врата истите ќе бидат по цена од 400 денари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купи Карти За Се забранува било какви превземања на текстови и слики од оваа веб страна.
Сите превземања кои се без дозвола на Купи Карти За Се, ќе се сметаат за нелегални и
ќе бидат предмет на соодветна легална процедура!