BALLET MAGNIFICAT

lice v lice

 

 

 

 

 

Датум: 07 Април 2017
Почеток: 20:00
Локација: Македонски Народен Театар
Организатор: Центар за Поттик на Креативни Потфати

Ballet Magnificat е врвен балетски ансамбл од САД кој, на наше огромно задоволство, ја вклучи Македонија во нивната европска турнеја, согласувајќи се преку донирање на собраните средства да изразиме поддршка на работата на лицата со аутизам на организацијата „Во Мојот Свет". Пред македонската публика ќе се претстават со балетот "Лице в Лице", престава сочинета од делови на класичниот балет "Дон Кихот" и библиската сторија за грешната жена. Пренесена во современ контекст и раскажана преку сторијата за конфликтот помеѓу две балерини, "Лице в Лице" е сплет на класични и современи балетски форми кои отвораат прашања за идентитетот и основата врз која ги градиме меѓучовечките односи.

Генерален Спонзор: kolid

mnt mapa

Купи Карти За Се забранува било какви превземања на текстови и слики од оваа веб страна.
Сите превземања кои се без дозвола на Купи Карти За Се, ќе се сметаат за нелегални и
ќе бидат предмет на соодветна легална процедура!