Ансамбл "Колегиум Про Музика"

koncert na italijanski ansamblАнсамбл "Колегиум Про Музика" (Италија)

Диригент: Стефано Баљано

Програма: Телеман, Вивалди, Моцарт, Тартини

17 Август 2012, Св. Софија, почеток 21 часот

"Колегиум Про Музика" е ансамбл специјализиран за музика од XVll и XVlll век (особено италјанска) во согласност со барокниот стил и со копии од оригинални инструменти. Ансамблот го сочинуваат најдобрите италијански уметници кои паралелно остваруваат интензивна концертна активност како солисти...

Цената на билетите изнесува 300 денари.