Аца Пејовиќ

ККЗС го најавува спектакуларниот КОНЦЕРТ на АЦА ПЕЈОВИЌ во летниот клуб колосеум на 17-ти септеври 2011 година во 23 часот.

Цена на картите е 250 денари.

Картите можете да ги набавите на сите продажни места на ККЗС, како и оналјан на нашиот портал.