Политика за рефундирање

Во случај на ОТКАЖАНИ или ОДЛОЖЕНИ НАСТАНИ, КУПИ КАРТИ ЗА СЕ ја има следната политика:

  • За ОТКАЖАНИ настани во рок од 2 (два) работни дена ќе Ви бидат вратени парите за влезниците купени преку Интернет (online). Доколку сте купиле влезница од продажно место, вратете ги влезниците на истото место заедно со фискалната сметка и веднаш ќе ви ги вратиме парите
  • За ОДЛОЖЕНИ настани навремено ќе бидете информирани од наша страна за датата и местото на настанот. Доколку терминот за одложениот настан не е во согласност со вашите активности, влезниците ќе ви бидат заменети со влезници за друг настан или партите ќе ви бидат вратени.