Политика за рефундирање

Во случај на ОТКАЖАНИ или ОДЛОЖЕНИ НАСТАНИ, КУПИ КАРТИ ЗА СЕ ја има следната политика:

  • За ОТКАЖАНИ настани парите за влезниците купени преку Интернет (online) се рефундираат во рок од 5 (пет) работни откако ќе ни испратите барање за рефундација на contact@kupikartizase.com, во кое ќе го наведете бројот на вашата онлајн нарачка. Доколку влезницата сте ја купиле од продажно место, рефундацијата на парите се врши веднаш на продажното место од кое сте ја купиле истата со приложување на влезницата и фискалната сметка од истата.
  • За ОДЛОЖЕНИ настани навремено ќе бидете информирани од наша страна за датата и местото на настанот. Доколку терминот за одложениот настан не е во согласност со вашите активности, влезниците ќе ви бидат заменети со влезници за друг настан или парите ќе ви бидат вратени.