Политика на испорака

Влезниците нарачани преку www.kupikartizase.com ќе ви бидат испорачани преку нашиот логистички партнер Македонски Пошти АД Скопје.

Во согласност со условите за испорака на КУПИ КАРТИ ЗА СЕ, кон вредноста на нарачката се додаваат и трошоците за испорака, и тоа:

  • доколку адресата на испорака е на подрачјето на Република Македонија, нарачателот плаќа фиксен трошок за испорака во износ од 150,00 денари (со ДДВ)