TYGA 22.06.2022

Карти во продажба

Картите за TYGA се достапни за купување во ЈУГОТОН и сите продажни места на продажната мрежа КУПИ КАРТИ ЗА СЕ, како и онлајн на www.kupikartizase.com по промотивна цена од 1.500 денари за ПАРТЕР и 2.000 денари за ФАН ПИТ.
Цената на картите постојано ќе расте, па затоа искористете ја можноста и обезбедете го вашето присуство по најниска цена. Понудата важи до 31 Јануари.