Groupe Tiwizi Bouira Algeria

Oд 20,00 чaсот во Дом Ha APM - Cronje ќе се одржи ЦЕЛОВЕЧЕРЕН КОНЦЕРТ

од страна нa Association tiwizi d'arts populaires, Groupe Tiwizi Bouira Algeria, co

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БОГАТАТА ФОЛКЛОРНА ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРА НА АЛЖИР - АФРИКА