Асасело

Асасело, гудачки квартет, Германија

Ростислав Кожевников – виолина

Барбара Стреил – виолина

Јустина  Слива – виола

Тему Миоханен - виолончело

19.07.2019, Црква „Св. Софија“, 21:00

Билети по цена од 500 денари.